Bloog Wirtualna Polska
Są 1 270 153 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Historia Chocianowa

poniedziałek, 12 lutego 2007 17:45
Skocz do komentarzy
historia.gif

Z dziejów Chocianowa i okolic

9.VII.1284 - najstarsza wzmianka o Chocianowie (w dokumencie dla klasztoru augustianów we Wrocławiu występuje jako świadek Mikołaj „de Cosenow”).
1297 - wzmianka kronikarska o budowie przez księcia świdnickiego i opiekuna książąt wrocławskich Bolka I Surowego zamku w Chocianowie.

9.V.1329 - król czeski Jan Luksemburski przejmuje zwierzchnictwo lenne nad księstwem legnickim; Chocianów staje się częścią Królestwa Czech w ramach dzielnicy Piastów legnickich.
20.IV.1353 - w dokumencie Wacława I księcia legnickiego pojawia się wzmianka
o istnieniu „okręgu chocianowskiego”.

1430 - założenie nad „Stawem Chocianowskim” zakładu kowalskiego wraz
z młynem, który stał się zalążkiem huty „Maria”
1444 - zamek wraz z osadą zamieszkałą przez rzemieślników i służbę zamkową otrzymują od księżnej legnickiej Elżbiety, wdowy po Ludwiku II, jako lenno rycerze: bracia Christoph i Nokolaus von Dornheim.
1487 - pierwsza informacja o istnieniu w Chocianowie kaplicy (zwanej też kaplicą Dirnheimów), należącej do parafii Trzebnice.

1507 - Chocianów przechodzi w ręce Georga von Schelendorfa.
1517 - wystąpienie Marcina Lutra, który skrytykował stosunki panujące w Kościele i księży; sprzeciwiał się m.in. celibatowi, traktował Biblię jako jedyne źródło wiary. Jego zwolenników nazywano ewangelikami lub protestantami.
1518 - dobra chocianowskie kupił Christoph von Schkopp.
1524 - przejęcie kaplicy w Chocianowie przez ewangelików. Na Śląsku M. Luter bardzo szybko zyskał wielu zwolenników, zwłaszcza wśród szlachty i bogatego mieszczaństwa a także części duchownych.
1526 - Śląsk wraz z Królestwem Czech przeszedł pod panowanie Habsburgów.
1580 - właścicielem Chocianowa został Hans von Soran,
1584 - właścicielem Chocianowa został Jakub von Schoenaich, który krótko (bo tylko do 1587r.) władał Chocianowem.
1587 - 1613 - dobra chocianowskie były w posiadaniu rodziny von Nostiz; kolejno: Friedricha Assmanna (Erazmusa) i Sigmunda.
1595 - najprawdopodobniej w tym właśnie roku został zbudowany murowany kościół.
26.X.1596 - Assmann von Nostiz utworzył parafię w Chocianowie nadając proboszczowi odpowiednie uposażenie w postaci 104 morg pola oraz, w formie daniny, rocznie: 83 korce żyta i 73 korce owsa i drewno na opał. Pierwszym pastorem w Chocianowie był pochodzący z Saksonii Kaspar Graumann zwany Polisander (zwyczajem tamtych czasów nazwisko pisał po grecku), przebywał tutaj 15 lat, zmarł w styczniu 1612r.; został pochowany w kościele pod amboną. Następni pastorzy chocianowscy; Johann Bauman, wyświęcony w 1612r. w Legnicy, był krótko nauczycielem, do Chocianowa przybył w 1612 lub 1614, przebywał tu do 1616r., później przeniósł się do Polkowic gdzie zmarł w 1639r. Kolejni pastorzy to: Josef Sartorius, pochodził ze Strzegowa, w Chocianowie był od 1622 do 1636r. i Johann Kusche z Oleśnicy.

1613 - nowym właścicielem dóbr chocianowskich został Hiob Aleksander von Stosch, który kupił je za 58 tys. talarów od Sigmunda von Nostiz. Hiob Aleksander zmarł w 1616r. i został pochowany w miejscowym kościele. Jego nagrobek - przedstawiający mężczyznę w pełnej zbroi z odkrytą głową, trzymającego w lewej ręce miecz, prawą opierającego na biodrze, między nogami trzymającego hełm - został usunięty z kościoła podczas prac remontowych prowadzonych w latach 90. XIX w. Hiob Aleksander von Stosch ożeniony był z Eleonorą z domu von Rotkirch. Miał dwóch synów: starszego Hansa Georga, który przejął władzę w dobrach chocianowskich, i młodszego Aleksandra Hansa zmarłego w wieku niespełna 23 lat. Po śmierci Hansa Georga von Stosch (15.VIII.1653) majątek odziedziczył jego starczy syn Wolf Aleksander (1631 - 1682). W 1682r. umiera najpierw Wolf Aleksander, a niewiele później jego starszy syn Dawid Aleksander (1660 - 1682), który został pochowany w kościele św. Tomasza w Strassburgu. Jeszcze przed śmiercią Wolf Aleksander von Stosch zapisał kościołom w Chocianowie i w Pogorzeliskach po 200 talarów. Młodszy syn Wolfa Aleksandra zmarł niespodziewanie podczas podróży (we Frankfurcie nad Odrą) w 1688r. miał wówczas 18 lat. W tej sytuacji dobra chocianowskie odziedziczyła druga żona Wolfa Aleksandra Katarzyna von Stosch, wywodząca się z bogatej rodziny szlachty śląskiej von Kottwiz.
1618 - 1648 - wojna trzydziestoletnia prowadzona między obozem katolickim a obozem protestanckim, brały w niej udział prawie wszystkie kraje zachodniej i środkowej Europy. Doprowadziła do ogromnych zniszczeń materialnych i strat ludności.
X.1633 - w okolicy Chocianowa zjawiła się armia cesarska (katolicka) Albrechta Wallensteina, wybitnego wodza i doskonałego organizatora, bezwzględnego w ściąganiu kontrybucji od ludności cywilnej. Chocianów został przez wojska cesarskie spalony, wcześniej zrabowano dobytek jego mieszkańców; w efekcie tego miasteczko wyludniło się i przez 15 lat nie było zamieszkałe.
1650 - początek odbudowy Chocianowa.
1655 - do Chocianowa przybyli wizytatorzy kościelni z Legnicy. Jak wynika z ich sprawozdania ówczesny kościół był murowany, podobnie jak zakrystia i ładna wieża z dwoma dzwonami i zegarami. Dach wieży, pokryty gontem, był jednak w złym stanie i groził zawaleniem. Znaczenie lepiej przedstawił się dach kościoła pokryty nowymi dachówkami. Wewnątrz kościoła znajdowała się: stara ambona, ładny ołtarz i kamienna chrzcielnica 1585r.; brakowało ornatów i innych sprzętów kościelnych, zrabowanych przez żołnierzy Wallensteina. Cmentarz nie był ogrodzony, plebania zaś i dom kantora (tam odbywała się nauka czytania i pisania dla dzieci) były już wyremontowane. Pola będącą własnością pastora, kiepskie piaski, nie były wiele warte a dodatkowo, ponieważ podczas wojny leżały przez dwa lata odłogiem, były zaniedbane. Jak pisali wizytatorzy, pastor, który zajmował się głównie hodowlą bydła, z trudem uprawiał tylko 2/3 posiadanej ziemi; aktualnie posiadał 10 krów mlecznych. Za swoje duszpasterskie posługi pobierał następujące opłaty: pogrzeb z mową pogrzebową - 1 talar, skromny pochówek - od 5 do 10 srebrnych groszy (w zależności od uznania rodziny zmarłego). Jeszcze gorzej wiodło się skrybie kościelnemu; był nim wówczas David Strizke z Wojcieszowa, mający 41 lat i już od 20 lat pozostający w służbie kościelnej. Skryba miał bardzo duży zakres obowiązków: jako zakrystianin miał dbać o czystość kościoła, otwierać i zamykać kościół, dzwonić rano, w południe i wieczorem; na nim też spoczywał obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych chrztów, ślubów i zgonów. Jako nauczyciel wiejski skryba uczył dzieci pisać i czytać. Miał prawo do kawałka ziemi i danin w naturze, otrzymywał co tydzień wynagrodzenie od każdego uczącego się dziecka. W 1655r. było ich jednak niewiele; latem zaledwie 6, zima nieco więcej bo 9 uczniów. W tym czasie było w Chocianowie zaledwie 37 gospodarstw.
1654 - do Chocianowa przybył nowy pastor, był nim urodzony w Grębocicach Elias Kapler; zmarł w kwietniu 1656r. Jego następcą był Abraham Skultetus. W latach 1662 - 1674 pastorem chocianowskim był Tobias Neander (1603 - 1674), przybyły z Legnicy. Został pochowany w miejscowym kościele. W październiku 1674r. pastorem w Chocianowie został Heinrich Lange. Był on człowiekiem wykształconym, studiował dwa lata w Wittenberdze, później przez 2 lata była nauczycielem domowym Davida Aleksandra, starszego syna Wolfa Aleksandra von Stosch. Już po przybyciu do Chocianowa ożenił się z panną Justyną Klepperbein.
XI.1674 - kolejna wizytacja kościelna w Chocianowie. Z protokołu powizytacyjnego dowiadujemy się, że kościół był murowany, wieża - okrągła i cała murowana - posiadała trzy dzwony (z których jeden był pęknięty) i zegar wybijający godziny. Dach kościoła i wieży pokryty był dachówką. Ołtarz, ambona i chrzcielnica były w dobrym stanie. Cmentarz, wówczas jeszcze położony przy kościele, został ogrodzony solidnym płotem. Plebania i dom kantora (szkoła), znajdujące się obok kościoła, były w dobrym stanie; w każdym razie wizytatorzy nie dostrzegli większych usterek.
Pastor H. Lang, którego wizytatorzy określili jako człowieka delikatnego i gruntownie wykształconego, zajmował się hodowlą bydła; pola, które uprawiał były w dobrym stanie. Łąki dawały mu 21 wozów siana.
Nauczycielem i organistą był pochodzący ze Wschowy 54-letni Andreas Roehr. Otrzymywał on od każdego bogatego gospodarza 2 bochenki chleba; ubożsi chałupnicy płacili mu 2 krajcary. Od każdego ucznia nauczyciel otrzymywał, tygodniowo, 2 krajcary. Mieszkańcy Chocianowa mieli jednak zastrzeżenia do pracy Roehra: skarżyli się wizytatorom, że nauczyciel niezbyt przykładał się do pracy i mało ich dzieci nauczył. Zagrożono posłaniem dzieci do innej szkoły; komisja zleciła więc pastorowi, któremu formalnie podlegał A. Roehr, by ten więcej uwagi zwracał na pracę nauczyciela.
29.IX.1675 - w lasach chocianowskich zabito ostatniego łosia.
1698 - przeprowadzono remont zamku chocianowskiego, który został poważnie uszkodzony podczas wojny trzydziestoletniej (1618 - 48).
1700 - odrestaurowano wieżę zamkową; pracami kierował majster budowlany Christoph Kugler z Rokitek.

1702 - przeprowadzono remont wieży kościoła, która została podwyższona a na jej szczycie osadzono nową kopułę. Prace budowlane, które kosztowały 283 talary 8 srebrnych groszy, zakończono 19 października; kierował nimi Christoph Kugler z Rokitek.
1703 - Katarzyna von Stosch uwolniła z poddaństwa mieszczan i rzemieślników miasteczka Chocianów i nadała przywileje kmieciom, zagrodnikom i chałupnikom. Chocianów otrzymał prawo urządzania trzy razy w roku targów i raz w tygodniu organizowania targów końskich i na bydło; władza w mieście przeszła w ręce Rady Miejskiej. Od tej pory mieszczanie i rzemieślnicy chocianowscy byli zobowiązani do wykonywania następujących służb (prac):
- przy budowie kościoła, szkoły, młyna wodnego;
- przy naprawie dróg w mieście i oczyszczaniu rowów miejskich;
- pilnowania jeńców osadzonych w strzelnicy i pełnienia straży w razie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru.
14.VII.1707 - przywileje te potwierdził wnuk Katarzyny Balthasar Friedrich von Stosch oraz hrabia Reder 5.III.1729r).
13.V.1713 - cesarz Karol VI zatwierdził przywileje dla miasta Chocianowa, w tym prawo targowe.
1716 - Baltasar Friedrich von Stosch ogłosił regulamin Rady Miejskiej oraz przepisy cechowe.
26.VI.1723 - Balthasar Friedrich von Stosch sprzedał za 200 tys. talarów Chocianów hrabiemu Heinrichowi Gottlobowi von Reder (Roedern). Faktycznie zarządzał majątkiem jego starszy syn Melchior Gottlob (1700 - 1734), który dobrze zapisał się w pamięci mieszkańców Chocianowa i okolicznych wsi. Jego zasługą, jako patrona gminy protestanckiej, była przebudowa kościoła i remont plebani, on też przyczynił się do założenia nowego cmentarza położonego na skraju miasta.
1724 - pierwsza informacja o istnieniu w mieście Towarzystwa Strzeleckiego zwanego też często Bractwem Kurkowym (Bractwo Kurkowe - powoływano w celu obrony miasta, obowiązek obrony spoczywał na wszystkich jego mieszkańcach zdolnych do noszenia broni; bractwo urządzało zawody strzeleckie do kurka - czyli blaszanego lub drewnianego koguta, stąd nazwa. W XX w. Bractwa Kurkowe miały charakter organizacji sportowych). W 1724r. królem kurkowym w Chocianowie został Friedrich Anders. Towarzystwo posiadało budynek strzelnicy z muru tzw. pruskiego, kryty gontem. Na piętrze znajdowała się ogromna sala taneczna. W 1782r. zbudowano nowy budynek strzelnicy; w 1903r. przebudowano go nadając nowocześniejszy kształt. Pracami budowlanymi kierowali: Danzmann i Mangold. W tym nowym budynku urządzano znane w mieście i okolicy bale maskowe. W 1924r. z okazji 200-lecia Tow. Strzeleckiego w Chocianowie wybito pamiątkowy medal. Na awersie widniała podobizna protektora Towarzystwa hrabiego Willy zu Dohna, na rewersie umieszczono datę 18.V.24
1728 - 1732 - przebudowa pałacu chocianowskiego przez legnickiego architekta Marcina Franza.
10.VI.1731 - otwarcie nowego cmentarza za miastem. Jako pierwszego pochowano na nim 2-letniego syna miejscowego kowala J. Ch. Schobera. Teren cmentarza został ogrodzony drewnianym parkanem i obsadzony 32 drzewami (lipy i jarzębiny). W 1891r. powiększono cmentarz i otoczono murem od strony północnej i zachodniej, dzięki wcześniejszym darowiznom hrabiego zu Dohna i majora Schlittgena.
1734 - po śmierci Melchiora Gottloba dobra chocianowskie przeszły w ręce jego brata, Karla Albrechta von Reder, wysokiego urzędnika pruskiego.
7.II.1734 - podczas silnej całonocnej wichury uległa zniszczeniu kopuła wieży kościoła. Naprawa, którą przeprowadził mistrz budowlany David Weydelhofer, kosztowała 50 talarów.
1742 - w wyniku zwycięskiej wojny Prus z państwem Habsburskim (tzw. I wojna śląska, toczona w latach 1740-42 i zakończona pokojem we Wrocławiu), Śląsk został włączony do państwa pruskiego. W czasach gdy Śląsk był częścią Prus (tj. w latach 1742 - 1945) Chocianów wchodził w skład powiatu lubińskiego, który należał do rejencji legnickiej.
30.X.1746 - wielki pożar miasta; spłonął kościół i większość zabudowy. W lutym 1747r. rozpoczęto odbudowę kościoła, trwającą 11 miesięcy. Dopiero 30 czerwca 1766 zakończono odbudowę wieży kościelnej a w 1771r. zainstalowano na niej nowy zegar.
1766 - po śmierci bezdzietnego Karla Albrechta von Redera (8.II) Chocianów odziedziczył syn jego siostry, hrabia Wilhelm Christoph Gottlob zu Dohna-Scholdien; w rękach tej rodziny dobra chocianowskie pozostawały do roku 1945.
1782 - Rada Miejska zakupiła dla swych członków czarne płaszcze, używane podczas większych uroczystości i pogrzebów.

1813 - przechodzące przez Chocianów wojska francuskie całkowicie splądrowały i zniszczyły miasto.
1842 - w Chocianowie mieszkało 53 rzemieślników i 11 kupców, były dwa młyny wodne, 7 wiatraków, 1 kierat koński i piec do wypalania wapna. Wybudowano nowoczesny tartak; był on własnością hrabiego zu Dohna.
1.VIII.1846 - w Chocianowie otwarto urząd pocztowy, pierwszym listonoszem został Wilhelm Schlutte, murarz z zawodu, podoficer rezerwy.
1847 - wielkie pożary w mieście (4.V., 11.IX.).
1854 - powstanie huty „Maria”. Jej założycielami byli: Anton Schlittgen i jego szwagier kupiec Haase; w 1872r. huta stała się własnością Towarzystwa Akcyjnego, na którego czele stał syn jednego z założycieli, major von Schlittgen. Początkowo zakład składał się z 2 wielkich pieców, w których wykorzystywano rudę darniową. Pierwszy spust surówki miał miejsce 14.II.1854r. W hucie pracowało wówczas 3 urzędników i 40 robotników. Wkrótce poszerzono produkcję o wyroby żeliwne, 1 1863r. utworzono emaliernię. Zabudowania huty obejmowały w 1872r. 20 morg, zatrudniano 700 robotników produkujących rocznie 150 tysięcy cetnarów wyrobów żeliwnych, urządzeń wodociągowych i naczyń emaliowanych. Na początku 1900r. huta zatrudniała ponad 1000 pracowników; produkcja surówki wzrosła do 250 tysięcy cetnarów. Robotnicy zatrudnieni w hucie należeli do Kasy Chorych, działała także Pracownicza Kasa Oszczędności; przy hucie była szkoła zawodowa, szkoła ludowa, prowadzona przez diakonisę. Istniała zakładowa orkiestra, straż pożarna, biblioteka (2 tysiące tomów), jadłodajnia, sklep zakładowy, kąpielisko oraz szpital.
1863 - powstało Towarzystwo Śpiewacze, pierwszym jego przewodniczącym był Gustaw Scheibke. Chórem dyrygował kantor Tamm, od 1885r. - kantor Matzke.
1864 - założenie fabryki armatury żelaznej Raascha
1864 - 1866 - budowa kościoła katolickiego w Chocianowie. Pracami budowlanymi kierował mistrz budowlany Wilhelm Neumann. 13 lipca 1866r. nastąpiło uroczyste otwarcie świątyni. W 1918r. kościół otrzymał organy.
3.II.1865 - otwarcie szkoły katolickiej, początkowo prywatnej.
1876 - w Chocianowie zbudowano tartak, cegielnię i mleczarnie
1878 - założenie orkiestry miejskiej. Jej pierwszym kierownikiem był Kurbmacher (murarz).
1881 - rozpoczęto budowę nowej szkoły publicznej. Dzięki ofiarności radcy handlowego A. Schlittgena, który już w 1874r. podarował gminie 2 tys. talarów i grunt (tzw. ogród parafialny). Na tym placu powstał nowy budynek szkolny, pracami budowlanymi i ciesielskimi kierował Wilhelm Naumann. Budowę zakończono zakończono 22 lipca 1883r. W 1884r. w szkole pracowało 7 nauczycieli, w 1890r. już 8.
1884 - ukazał się pierwszy numer „Gazety Chocianowskiej”
1891 - powstanie prywatnej szkoły średniej; istniała do 1931r., w latach 1907?1909 postawiono jej nowy budynek - podczas I wojny światowej służył jako lazaret czyli szpital wojskowy.
16.V.1892 - otwarcie linii kolejowej Rokitki - Chocianów - Wschowa.
1.IV.1894 - nastąpiło połączenie miasteczka Chocianów i wsi Mały Chocianów. Burmistrzem Chocianowa był wówczas Ergmann. Data ta uważana jest za datę nadania Chocianowowi praw miejskich.
1895 - według przeprowadzonego wówczas spisu powszechnego w Chocianowie mieszkało 4.118 osób, w tym 2 tysiące mężczyzn. Przeważali ewangelicy - 3.696 osób, katolików było 411 (w tym 22 Polaków), Żydów było 10.
1899 - ukończono (rozpoczętą w 1894r.) budowę Ratusza w Chocianowie

1906 - w Chocianowie powstał wodociąg, sieć kanalizacyjna i gazowa.
1917 - otwarto linię kolei wąskotorowej Chocianów - Lubin, pierwszy pociąg wyruszył 1 października.
1924 - Chocianów został zelektryfikowany.
1931 - zamknięcie huty z powodu złej sytuacji finansowej; hutę otwarto ponownie w 1936r.
1936 - otwarcie wiosną toru żużlowego, ostatni wyścig odbył się wiosna 1939r. Wyścigi były transmitowane przez rozgłośnię Wrocław. 30-40 tys. widzów nie było niczym nadzwyczajnym.
1938 - otwarcie przez Waltera Porsche kina „Deli”. Prace budowlane wykonał chocianowski przedsiębiorca budowlany Richarda Seitzt. (Po wojnie kino nosiło nazwę „Tosca” i zostało ostatecznie zlikwidowane w latach dziewięćdziesiątych XX w.)
1939 - 1945 - Huta „Maria” staje się producentem ważnego uzbrojenia (wytwarzano m.in. silniki samolotowe). Przy produkcji zatrudniani są robotnicy przymusowi oraz więźniowie filii obozu Gross Rosen narodowości polskiej, francuskiej, żydowskiej i rosyjskiej.
10.II.1945 - Chocianów zajęły wojska radzieckie (oddziały 24. Korpusu Piechoty 13 Armii I Frontu Ukraińskiego).

Ważniejsze daty w dziejach współczesnych Chocianowa

1945 r.
- ustanowienie Wojskowej Komendantury miasta
- Alfred Munch tymczasowym burmistrzem miasta
- fala osadnictwa, przybycie Polaków deportowanych z dawnych Kresów Wschodnich (z województw: lwowskiego, tarnopolskiego, wołyńskiego, nowogródzkiego i z Wileńszczyzny a przede wszystkim z takich miejscowości jak: Gródek Jagielloński, Komarno, Czerlany, Rudki, Rawa Ruska i Gródek Podolski).
15.V - przejęcie kompetencji Komendanta Wojennego przez Pełnomocnika Rządu Polskiego Wacława Cieślę, który od 22 maja powołany został na pierwszego burmistrza miasta.
Powołanie Zarządu Miejskiego.
26. VI – przeprowadzenie przez jednostkę wojskową nr 83687 przymusowej ewakuacji ludności niemieckiej.
28.VIII - przekazanie przez Rosjan władzom polskim największego zakładu w mieście - Maschinenfabrik Dories Fulner A.G. Abteeilung - Marienhütte.
1.X - inauguracja działalności Szkoły Powszechnej, w której naukę podjęło 155 uczniów pod opieką czterech nauczycieli - pierwszym kierownikiem została Olga Korczowska.

1946 r.
1.X - uruchomienie pierwszego zakładu w mieście - tartaku.
X - powstanie Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „ROLNIK”, jako jednostki powiatowej z siedzibą w Chocianowie.
XI - zmiana nazwy z Kaczanów na Chocianów
30.XI - powołanie do życia Miejskiej Rady Narodowej jako ogniska kontroli społecznej nad organami administracji miejskiej. Pierwszym Przewodniczącym został Tomasz Wieczorek.

1947 r.
- rozpoczęcie radiofonizacji przewodowej miasta i okolicznych wsi (prace zakończono w 1948r.).
- uruchomienie w mieście pierwszego punktu bibliotecznego.

1949 r.
19.IX
- podporządkowanie fabryki „Marienhütte” Dolnośląskim Zakładom Metalurgicznym w Nowej Soli jako zakład filialny nr 4. Werbunek pracowników rozpoczęto w grudniu 1949r.

1950 r.
- powstanie Klubu Sportowego „Stal” - pierwszym prezesem został Alfred Krzysztofowicz.

1951 r.
- uruchomienie Zakładu Produkcji Leśnej „Las” jako filii przedsiębiorstwa wrocławskiego.
20.VI - na bazie zakładu nr 4 DZM w Nowej Soli, Zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego, utworzono wyodrębnione przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Chocianów” w Chocianowie.

1952 r.
- otwarcie pierwszego w mieście Przedszkola.

1953 r.
- budowa nowych ujęć wodnych i podłączenie ich do istniejącej sieci wodociągowej (wieża ciśnień).

1955 r.
- otwarcie pierwszego w mieście Żłobka.

1958 r.
- podjęcie decyzji przez MRN w sprawie urządzenia kąpieliska miejskiego oraz ogródka jordanowskiego.

1961 r.
- dzięki staraniom władz miejskich rozpoczęto budowę pierwszych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej (oddane do eksploatacji w latach 1963-64).

1962 r.
- oddanie do użytku nowocześnie wyposażonego Miejskiego Ośrodka Zdrowia.
- FUM rozpoczyna budowę 4 budynków przy ul. Wesołej, przeznaczonych na mieszkaniowe potrzeby załogi (oddane do eksploatacji w latach 1963-64).

1965 r.
- FUM rozpoczyna budowę 6 budynków mieszkalnych przy ul. Żymierskiego (oddane do eksploatacji w latach 1966-68).

1970 r.
- rozpoczęcie organizowania Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Rozdzielono 187 działek.

1971 r.
- rozbudowa kąpieliska miejskiego.

1973 r.
1.I -
w wyniku zmian w administracji państwowej szczebla podstawowego utworzono miejsko-wiejską gminę Chocianów.

1975 r.
- w wyniku zmian podziału administracyjnego kraju, Chocianów wchodzi w skład nowo powstałego województwa legnickiego.
- rozpoczęcie prac pod nowe osiedle mieszkaniowe Wesoła (przekazane do eksploatacji w latach 1976-1982).

1978 r.
22.VII
- uroczyste przekazanie nowego stadionu sportowego.
IX - Oddanie do użytku nowego obiektu Zespołu Szkół Zawodowych w Chocianowie

1979 r.
- rozpoczęcie budowy Domu Działkowca.

1980 r.
1.IX
- inauguracja roku szkolnego w nowej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Wesołej.
20.X - oficjalne zarejestrowanie (pod nr 1254) w MKZ we Wrocławiu. KZ NSZZ „Solidarność” w FAT - PONAR - CHOCIANÓW. Oficjalna rejestracja NSZZ „Solidarność” przez Sąd Wojewódzki w Warszawie nastąpiła w dniu 10 listopada 1980r.

1982 r.
- utworzenie Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1984 r.
6.X
- otwarcie strzelnicy sportowej przy FUM.

1985 r.
20.VII
- wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym.

1987 r.
- rozpoczęcie budowy osiedla Zwycięstwa w Chocianowie

1987 r.
10.IX
- w Chocianowie odbyły się wojewódzkie obchody święta plonów (Dożynki)

1990 r.
27.V
- pierwsze wolne wybory samorządowe

1993 r.
- wycofanie wojsk federacji rosyjskiej z Chocianowa i Duninowa. Jednostkę w Duninowie przejęło Wojsko Polskie.

1995 r.
- zakończenie budowy i oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Chocianowie

2000 r.
- oddanie do eksploatacji miejsko-przemysłowej kotłowni w Chocianowie
- likwidacja pasażerskich połączeń kolejowych z Legnicą

2001 r.
- rozbudowanie Publicznego Gimnazjum w Chocianowie

2002 r.
- wytyczono ścieżkę rowerową „Lasy Chocianowskie” o długości ok. 30 km
- ukazał się przewodnik turystyczny „Ścieżka przyrodnicza „Uroczysko Czarne Stawy””

2004 r.
- ukazało się opracowanie „Chocianów i okolice”
14.VIII - I edycja festynu „Dzień Jagody”

2005 r.

- ukazała się publikacja „Miasto i Gmina Chocianów”
16.VII - II edycja festynu „Dzień Jagody”
25.X - uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Podziel się
oceń
5
4


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

wtorek, 24 października 2017

Licznik odwiedzin:  132 729  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Archiwum

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Ulubione blogi

O moim bloogu

Na moim blogu znajdą się moje zdjęcia.

O mnie

Witam wszystkich.Nazywam się Jarek.
Lubię fotografować przyrodę.
Zapraszam na mój bloog.

Jarek
blogi * muzyka na bloga
GG: 3523905 www.blue.pl/echoBanner?idAgent=MzU1NjE=&idBanner=MTE=&idUser=Mjc2MTE=">

Wizytówka


jarek

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Money.pl

Pytamy.pl